• Ahli-ahli Waris Faraid

  Terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki dan 10 ahli waris dari dari pihak perempuan yang utama dan layak menerima harta pusaka. Waris dari pihak lelaki seperti berikut:  Anak lelaki  Anak lelaki kepada anak lelaki […]

  Continue reading
 • Dalil-dalil Faraid

  Dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan kewajiban faraid adalah seperti berikut: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya […]

  Continue reading
 • Apakah Faraid?

  Perkataan Faraid dari segi bahasa mempunyai banyak maksud, antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Menurut istilah syarak, Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak […]

  Continue reading