Terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki dan 10 ahli waris dari dari pihak perempuan yang utama dan layak menerima harta pusaka.

Baca selanjutnya...

Dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan kewajiban faraid adalah seperti berikut:

Baca selanjutnya...

Perkataan Faraid dari segi bahasa mempunyai banyak maksud, antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan.

Menurut istilah syarak, Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, isteri, suami, ibu dan lain-lain), menurut hukum Islam.

Baca selanjutnya...