Mawarith

Apakah Faraid?

Perkataan Faraid dari segi bahasa mempunyai banyak maksud, antaranya ialah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan.

Menurut istilah syarak, Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, isteri, suami, ibu dan lain-lain), menurut hukum Islam.

Baca selanjutnya...