Kami adalah KausarKenali Kami

150

Perunding

200

Solusi

250

Pelanggan

Pengenalan

Kausar Wealth Management ditubuhkan sebagai penyedia perkhidmatan kewangan syariah dan pengurusan pusaka menyeluruh yang memberi tumpuan utama pada pengagihan kekayaan, perlindungan kekayaan dan pengumpulan kekayaan kepada masyarakat Islam Malaysia.


Visi

Menjadi Penyedia Penyelesaian Kewangan Menyeluruh Terpilih di Malaysia.


Misi

Menjadi Penyedia Penyelesaian Kewangan Islam paling progresif dengan perkhidmatan perunding-perunding ikhtisas, bermutu dan komited yang menawarkan khidmat runding cara profesional, servis luar jangka dan produk pilihan terbaik dalam persekitaran berkait lagi kukuh.