Agensi Terbaik Wasiyyah Shoppe 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
TV1: Fikrah – Hibah

TV1: Fikrah – Hibah

[pb_button src=”http://kausarwealth.nilesis.com/tv-kausar/” src_target=”_self” size=”medium” icon_enable=”1″ icon=”home.png” icon_position=”left” text_color=”000000″...
Ahli-ahli Waris Faraid

Ahli-ahli Waris Faraid

Terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki dan 10 ahli waris dari dari pihak perempuan yang utama dan layak menerima harta pusaka. Waris dari pihak lelaki seperti berikut:  Anak lelaki  Anak lelaki kepada anak lelaki  Bapa  Bapa kepada bapa  Saudara lelaki kandung...
Dalil-dalil Faraid

Dalil-dalil Faraid

Dalil-dalil dari Al-Quran berkaitan dengan kewajiban faraid adalah seperti berikut: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya...